Sign In

Jill Campbell TEACHER

Language Arts      

​​​​​

 Class Schedule

​Semester 1
1st Period
2nd Period 2244-2247 Video & Film 1 L46
3rd Period 2247 Adv Fresh LA L11
4th Period
5th Period 2244-2247 Video & Film 2 L48
6th Period 2246 Adv Fresh LA L11
7th Period 2246 Am Lit/Comp L20
8th Period

Semester 2
1st Period
2nd Period 2247 Pub Speaking L34
3rd Period 2247 Adv Fresh LA L11
4th Period
5th Period 2244-2247 Video & Film 1 L46
6th Period 2246 Adv Fresh LA L11
7th Period 2246 Am Lit/Comp L20
8th Period